Kontakt

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w LEŻAJSKU

Powiatowy Inspektor: mgr inż. Arkadiusz Ból

ADRES
37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 8
II – piętro, pokój  203, 204

TELEFONY
Sekretariat: 17 242 07 37 wewn. 21
Fax: 17 242 07 37 wewn. 26
Księgowość: 17 242 07 37 wewn. 23

E-MAIL
biuro@lezajsk.pinb.gov.pl

Adres elektronicznej skrytki pocztowej:
e-PUAP:  /PINBLEZAJSK/skrytka
e-Doręczenia:  AE:PL-73559-37692-RBWRV-22

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w LEŻAJSKU przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we  wtorek w  godzinach 14:00-15:30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku przyjmuje interesantów w godzinach pracy