Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku: Pani Barbara Bełz

Kontakt:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
tel. 17 2420737 wewn.21, fax. 17 2420737 wewn. 26
e-mail: belz.pinb@gmail.com

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku,
  3. monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego