Od 18 września 2023 r. funkcjonować będzie pełna wersja systemu ZONE i uruchomione będą wszystkie funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.

System pozwoli między innymi, szybko i dogodnie dla obywatela, umówić okresowy przegląd przewodu kominowego.
Od momentu uruchomienia systemu, protokół z przeglądu przewodów kominowych będzie sporządzany w formie elektronicznej (e-protokół), będąc przy tym jedyną ważną formą. Protokoły sporządzone w wersji papierowej, które nie zostaną wprowadzone do systemu nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Więcej informacji dot. systemu ZONE, znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

1. https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/termin-wdrozenia-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-i-systemu-zone

2. http://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ceeb-mozliwosci-pelnej-wersji-systemu-zone