Uwaga! Niektóre wzory formularzy mają jedynie charakter informacyjny, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

 

Rozpoczęcie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących po zmianie ustawy z dnia 19.09.2020r:

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót (Druk prawnie obowiązujący)

 

Rozpoczęcie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ustawy z dnia 19.09.2020r:

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Informacja o danych bioz

Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Zakończenie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących po zmianie ustawy z dnia 19.09.2020r:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego (Druk prawnie obowiązujący)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu (Druk prawnie obowiązujący)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (Druk prawnie obowiązujący)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych (Druk prawnie obowiązujący)

Informacja geodety

Oświadczenie Inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Oświadczenie kierownika budowy

Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu

 

Zakończenie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ustawy z dnia 19.09.2020r:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

Oświad. inwest. o braku sprzec. organów art.56 pb

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

 

Inne:

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (Druk prawnie obowiązujący)

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Druk prawnie obowiązujący)