Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w skrócie nadzór budowlany lub PINB.

Pracą nadzoru budowlanego kieruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku. Powiatowemu inspektorowi w pracy pomagają inni pracownicy biura.

 

Gdzie nas znaleźć?

Biuro nadzoru budowlanego znajduje się w budynku  na ulicy Skłodowskiej 8 w Leżajsku.

 

Żeby załatwić sprawy w nadzorze budowlanym możesz:

 

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

ulica Skłodowskiej 8

37-300 Leżajsk

 

Przynieść pismo do sekretariatu.

Sekretariat to biuro, w którym możesz zostawić swoje pisma i dokumenty.

Sekretariat znajduje się na 2 piętrze budynku w pokoju numer 204.

 

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP.

e-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje kontro w e-PUAP.

 

Zadzwonić pod numer 17 240 07 37.

 

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy

biuro@lezajsk.pinb.gov.pl

 

Przyjść do nadzoru budowlanego i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy urzędu.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Jakie sprawy możesz załatwić w nadzorze budowlanym?

Możesz rozpocząć budowę obiektu.

Możesz zakończyć budowę obiektu.

Obiekt to może być na przykład dom, budynek garażu, budynek gospodarczy, sieć i przyłącze gazu, sieć i przyłącze kanalizacji, sieć i przyłącze wody, sieć i przyłącze elektryczne.

Możesz złożyć skargę lub wniosek.

Skarga lub wniosek  powinny zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • wskazanie czego dotyczy sprawa,
  • dołączenie kserokopii dokumentów, które posiada skarżący,
  • podpis.

 

Jakie są zadania nadzoru budowlanego?

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

Współdziałanie z organami kontroli państwowej.