INFORMACJA

Na podstawie
ZARZĄDZENIA NR 524 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
informuje, że:
2 stycznia (wtorek) 2024 r. jest dniem wolnym od pracy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
z tytułu Święta Trzech króli przypadającego w sobotę
6 stycznia 2024 r.