Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku

Termin składania aplikacji: do 22.12.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej – specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku (ogłoszenie o naborze nr 112057 z dnia 08.12.2022r.), komisja konkursowa wybrała Panią Beatę Morawską zam. w Piskorowicach (Gmina Leżajsk).


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 06.02.2023r.


OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku należy kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk lub drogą elektroniczną na adres: pnbl@wp.pl w terminie do dnia 29.12.2022r.

Szczegóły oferty znajdują się w niniejszym załączniku


Archiwalne:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 09.12.2022r.


Archiwalne:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Ekspert Nadzoru Budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania aplikacji: do 25.11.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.


Archiwalne:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Ekspert Nadzoru Budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania aplikacji: do 27.10.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.


Archiwalne:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Ekspert Nadzoru Budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania aplikacji: do 07.10.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.


Archiwalne:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 23.09.2022r.


Archiwalne:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Ekspert Nadzoru Budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania aplikacji: do 10.08.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej – ekspert nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku (ogłoszenie o naborze nr 103154), komisja konkursowa wybrała Panią Ewelinę Antos zam. w Łańcucie.


Archiwalne:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 29.07.2022r.


Archiwalne:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 31.05.2022r.


Archiwalne:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 04.04.2022r.


Archiwalne:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Ekspert Nadzoru Budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania aplikacji: do 31.08.2021r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

Wyniki naboru:
W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej – Ekspert nadzoru budowlanego – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku, komisja konkursowa wybrała P. Bartłomieja Barygę, zamieszkałego w Leżajsku.


Archiwalne:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Główny księgowy ds. księgowości i kadr

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania aplikacji: do 23.09.2019r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

Wyniki naboru:
W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego – zastępstwo nieobecnego pracownika członka korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku, komisja konkursowa wybrała Panią Anetę Mendyk.


Archiwalne:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania aplikacji: do 15.07.2019r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

Wyniki naboru:
nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata

Barbara Bełz, Leżajsk