Leżajsk
Przepisy Prawa Budowlanego
dokumenty do pobrania
e-budownictwo
epuap
informacja o urzędzie
służba cywilna

Aktualności

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowy portal eBudownictwo. Portal jest miejscem startowym do wszystkich usług i narzędzi cyfrowych urzędu dostępnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Prezentacja portalu odbyła się podczas ogólnopolskiego kongresu GUNB „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”, który odbył się 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. 

Nowy portal dostępny jest pod adresem  e-budownictwo.gunb.gov.pl.

W ciągu ostatnich trzech lat podjęliśmy wiele inicjatyw w ramach cyfryzacji procesu budowlanego. Właśnie udostępniamy bardzo ważne rozwiązanie, które stawia niejako kropkę nad ‘i’ tego procesu i scala wszystkie nasze projekty cyfrowe. Jest to portal eBudownictwo. Portal przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o obywatelach, którzy na każdym etapie realizacji budowy potrzebują korzystać z naszych cyfrowych rozwiązań. Tu znajdą je wszystkie w jednym miejscu, dostępne przez całą dobę i 7 dni w tygodniu – powiedziała podczas kongresu Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

O portalu

Główne cele budowy portalu eBudownictwo to:

  • udostępnienie wszystkich usług cyfrowych GUNB w jednym miejscu,
  • zwiększenie liczby użytkowników aplikacji uruchomionych przez GUNB,
  • popularyzacja projektu cyfrowych usług budowlanych.

Brama do usług

Z poziomu portalu można uzyskać dostęp do następujących aplikacji i systemów GUNB:

  • eBudownictwo Wnioski
  • Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
  • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
  • Elektroniczny Centralny rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
  • eWykonaniaZastępcze
  • Akademia GUNB

Poprzez portal można także przejść do bazy wiedzy GUNB, listy pytań i odpowiedzi, bloga o cyfryzacji dostępnych na stronie gunb.gov.pl.

Ponadto, portal udostępnia informacje na temat Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

Celem projektu SOPAB jest dostarczenie urzędom w całej Polsce oprogramowania i sprzętu do prowadzenia spraw z obszaru budownictwa. W dłuższej perspektywie SOPAB ma zrealizować ideę “jednego okienka” do prowadzenia spraw obywateli z obszaru budownictwa.

System ZONE i CEEB

Od 18 września 2023 r. funkcjonować będzie pełna wersja systemu ZONE i uruchomione będą wszystkie funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.

System pozwoli między innymi, szybko i dogodnie dla obywatela, umówić okresowy przegląd przewodu kominowego.
Od momentu uruchomienia systemu, protokół z przeglądu przewodów kominowych będzie sporządzany w formie elektronicznej (e-protokół), będąc przy tym jedyną ważną formą. Protokoły sporządzone w wersji papierowej, które nie zostaną wprowadzone do systemu nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Więcej informacji dot. systemu ZONE, znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

1. https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/termin-wdrozenia-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-i-systemu-zone

2. http://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ceeb-mozliwosci-pelnej-wersji-systemu-zone

Informacja

W dniu 14.08.2023r. (poniedziałek) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku będzie nieczynny.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

INFORMACJA

W DNIU 2 MAJA (WTOREK) 2023r. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU BĘDZIE NIECZYNNY

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Ogłoszenia i przetargi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa

Szczegóły oferty pracy znajdują się w niniejszym załączniku

Termin składania aplikacji: do 22.12.2022r.

Regulamin naboru dostępny jest pod następującym adresem.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej – specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku (ogłoszenie o naborze nr 112057 z dnia 08.12.2022r.), komisja konkursowa wybrała Panią Beatę Morawską zam. w Piskorowicach (Gmina Leżajsk).


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowanego w Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Pozostałe szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w niniejszym załączniku.

Termin składania ofert: do 06.02.2023r.


OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku należy kierować na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk lub drogą elektroniczną na adres: pnbl@wp.pl w terminie do dnia 29.12.2022r.

Szczegóły oferty znajdują się w niniejszym załączniku

czytaj dalej…

Kontakt

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU

ADRES
37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 8
II – piętro, pokój 204A, 204B, 203

TELEFONY
Sekretariat: 17 242 07 37 wewn. 21
Fax: 17 242 07 37 wewn. 26
Księgowość: 17 242 07 37 wewn. 23

E-MAILE
kontakt@pinblezajsk.pl 
pnbl@wp.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Linki