Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku: Pani Barbara Bełz Kontakt: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk tel. 17 2420737 wewn.21, fax. 17 2420737 wewn. 26 e-mail:...

Informator budowlany

W związku ze zwiększającą się liczbą wypadków dotyczącą zatruć tlenkiem węgla oraz  awariami instalacji gazowych, elektrycznych i wadliwym  funkcjonowaniem przewodów kominowych, p r z y p o m i n a   s i ę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku...

Pliki do pobrania

Uwaga! Niektóre wzory formularzy mają jedynie charakter informacyjny, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.   Rozpoczęcie budowy zamierzeń budowlanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących po zmianie ustawy z...

Zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy – Prawo budowlane – należą: 1. Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51,...

Utworzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju....